ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δημοτικές εκλογές – Μάιος 2019

Αρχική

Πληροφορίες

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρουσίαση των εκλογικών αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών που παρουσιάζονται, παρέχονται από την SingularLogic στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι ανεπίσημα. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν εν καιρώ από τα κατά τόπους Πρωτοδικεία.

Η βάση δεδομένων του ιστότοπου τροφοδοτείται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα εκλογών της SingularLogic και τα εκλογικά αποτελέσματα ανανεώνονται αυτόματα ανά 5 λεπτά.

Κομματική στήριξη