ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περιφερειακές εκλογές – Μάιος 2019

Αρχική Περιφέρειες Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Περιφερειακη Ενοτητα
Καβάλας