ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περιφερειακές εκλογές – Οκτώβριος 2023

Αρχική Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακη Ενοτητα
Ημαθίας