ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περιφερειακές εκλογές – Μάιος 2019

Αρχική Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφερειακη Ενοτητα
Θεσσαλονίκης