ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Περιφερειακές εκλογές – Οκτώβριος 2023

Αρχική Περιφέρειες Θεσσαλίας

Περιφερειακη Ενοτητα
Καρδίτσας