ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούνιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Κυκλάδων

Δημος
Άνδρου

Δημοτικη Ενοτητα
Κορθίου