ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούλιος 2019

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β' Θεσσαλονίκης

Δημος
Θερμαϊκού