ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούνιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Χαλκιδικής

Δημος
Αριστοτέλη