ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούνιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών

Δημος
Κηφισιάς