ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούνιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δημος
Αιγάλεω