ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούλιος 2019

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β2' Δυτικού Τομέα Αθηνών

Δημος
Πετρουπόλεως