ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Ιούλιος 2019

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

Δημος
Ηλιουπόλεως