ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Μάιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Β3' Νότιου Τομέα Αθηνών

Δημος
Μοσχάτου – Ταύρου