ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εθνικές εκλογές – Μάιος 2023

Αρχική Εκλογικές περιφέρειες Σάμου

Δημος
Φούρνων Κορσεών