Παραμετροποίηση Widget Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Για να παραμετροποιήσετε το widget εκλογικών αποτελεσμάτων καθορίστε το μέγεθος του Iframe
Width (px):
Height (px):
περιηγηθείτε στο σχετικό πλαίσιο των αποτελεσμάτων και όταν είναι στο επίπεδο που θέλετε να απεικονίσετε, επιλέξτε αν θέλετε 
Navigation :
όπως και αν θέλετε να φορτωθεί κάποιο δικό σας
Custom CSS:
, μετά πατήστε το κουμπί 
και ενσωματώστε τον παρακάτω html κώδικα στην σελίδα σας