Τεκμηρίωση Παραμέτρων Widget Εκλογικών Αποτελεσμάτων

Οι παράμετροι στο url του widget προστίθενται με τον παρακάτω τρόπο (μορφή GET method):
url?param1=value1&param2=value2& param3=value3….
Μπορείτε να περιηγηθείτε στο σχετικό iframe και να δείτε πως διαμορφώνεται το url :
          
Παράμετρος Αποδεκτές Τιμές Λειτουργία
id Κωδικός (Εκλογικής Περιφέρειας η Δήμου η Δημοτικής Ενότητας) Πατήστε εδώ για το αρχείο κωδικών
level epik (Επίπεδο Αποτελεσμάτων) Επικράτεια
ep (Επίπεδο Αποτελεσμάτων) Εκλογική Περιφέρεια
dhm (Επίπεδο Αποτελεσμάτων) Δήμος
den (Επίπεδο Αποτελεσμάτων) Δημοτική Ενότητα
nav 0 Απενεργοποίηση Navigation
1 Eνεργοποίηση Navigation
lang el Interface στα Ελληνικά
en Interface στα Αγγλικά
css Μπορείτε να δώσετε το url από κάποιο δικό σας css (πχ http://ekloges-ypes.gr/current/more/css/example.css). Μπορείτε να δείτε παράδειγμα των αλλαγών στο styling εδώ